Agitació i propaganda. Itziar Zorita

Agitació i propaganda. Itziar Zorita

Agitació i propaganda.

Group exhibition. Sala d’Art Jove, Barcelona. 2010