Concepción Elorza Ibáñez de Gauna

EHUko Arte Ederretako Fakultateko ikertzailea. Arte-jardueraren aurreratzeko eta imajinarioak sortzeko gaitasunean interesatuta dago, eta teoria eta praktika feministek gorputzaren ontologia berri bat lortze aldera planteatutako erronkek nahitaez parte hartzen dute gaitasun horretan. Ildo horri jarraituz, nire ikerketaren ardatza artearen egungo beharrari buruzko hausnarketa da, bai eta inplikatutako parte-hartzaile bakoitzak dituen aldaketa-aukera eraginkorrei buruzkoa ere, eta, hemen, ingurunea, artista eta horiek guztiek osatzen duten eta, aldi berean, osatzen duten nahastea hartzen ditut kontuan. Puntu honetan, artea ezagutza-tresna gisa hartzen da. Ildo horretan, nire praktika artistikoa parametro horietatik bertatik garatu dut, hainbat eremutako narratibetatik sortzen diren errealitatearen ideiaren eraikuntzak zalantzan jarriz eta tentsionatuz. Hala ere, azken urteotan, ikerketa akademikoak, hainbat eragilerekin hitz eginda, gero eta denbora gehiago kendu dio ikerketa artistikoari praktika pertsonaletik soilik, eta hainbat tramankulu kolektiboki sortzera eraman nau. Izan ere, gaur egun, jarduera artistikoaren espezifikotasuna, jarduera profesional gisa, eta balidazio-sistema hegemonikoak alde batera utzita alderdi artistikoa existitzeko aukera desberdinak aztertzea eta ikusaraztea dira, neurri handi batean, nire egitekoaren muina.